+371 29689462

+371 29482253

info@propertymanagement.lv


Ēku apsaimniekošana:

- ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmu uzturēšana;
- ventilācijas sistēmu uzturēšana;
- elektroapgādes sistēmas un vājstrāvas tīklu uzturēšana;
- iekārtu uzturēšana un apkope (lifti, saldējamās iekārtas utt.);
- informācijas sistēmu apkalpošana;
- attīstības un renovācijas projektu izstrāde un īstenošana;
- atkritumu izvešana, deratizācija;
- avārijas dienesta pakalpojumi;
- īpašuma apsardzes pakalpojumi;
- remonta darbi ar alpīnista palīdzību;
- remonta darbi;
- telpu kosmētiskais remonts;
- inženierkomunikāciju remonta darbi;
- ēku renovācija un būvniecība;
- nekustamo īpašumu pārvaldīšana;
- norēķinu administrēšana;
- finansu plānošana;
- juridiskās un finansu konsultācijas.
Latvijas Republikas Ugunsdrošības Sertifikāts

Latvijas Repuiblikas Darba Drošības Sertifikāts