Deratizācija un dezinsekcija

 

Kukaiņi un grauzēji ir infekcijas pārnesēji un kaitējuma nodarītāji produktiem, cilvēku veselībai un cilvēku mājokļiem. Ikviens cilvēks, sastopoties ar šo problēmu, cenšas pēc iespējas ātrāk to atrisināt. Deratizāciju veic, lai apkarotu grauzējus, savukārt dezinsekciju veic, lai apkarotu kukaiņus. Mūsu uzņēmums deratizācijas veikšanai lieto ķīmiskas un mehāniskas metodes, bet dezinsekcijas veikšanai izmanto ķīmiskus un bioloģiskus līdzekļus, kā arī speciālu aprīkojumu. Mūsu darbībā ietilpst :

  • objekta apsekošana,
  • rekomendāciju sniegšana,
  • slazdu izvietošana,
  • saindētas pārtikas izvietošana,
  • gazācija vai apputeksnēšana,
  • riska platību identifikācija,
  • objekta regulāra apsekošana.
Latvijas Republikas Ugunsdrošības Sertifikāts

Latvijas Repuiblikas Darba Drošības Sertifikāts
Mūsu draugi