Jaunumi

Pēc tam, kad stājas spēkā Imigrācijas likuma un MK noteikumu grozījumi par dzīvošanas atļauju, kas ļauj saņemt pagaidu dzīvošanas atļauju Latvijā, iegādājoties Latvijā nekustāmo īpašumu, uz Latviju sāka vairāk braukt tie cilvēki, kas brauc šeit tikai atpūsties vai darba vajadzībās. Tāpēc parādījās nepieciešamība pēc VIP pakalpojumiem, tie ir pavāra pakalpojumi, guvernantes pakalpojumi, mājsaimnieces pakalpojumi, mājziņa un citi pakalpojumi. Tāpēc mūsu kompānija sāka piedāvāt šos VIP pakalpojumus. Šos pakalpojumus var izmantot ne tikai turīgi cilvēki, bet arī parasti cilvēki, kas iegādājas nekustāmo īpašumu Latvijā un brauc uz šejieni atpūsties vai darba vajadzībās. Jo ir taču patīkamie atgriezties uzkoptā un mājīgā mājoklī.Latvijas Republikas Ugunsdrošības Sertifikāts

Latvijas Repuiblikas Darba Drošības Sertifikāts
Mūsu draugi